درهرزله خسارت زیادی رخ مینمود.امادرایران شکلی جدیدداشت دربین مدارس گلی ونوسازاین مدارس نوسازبودندکه بیشترخراب میشدندوویرانه شدن آن دربخش آموزش باعث بلعیده شدن پول بشکل فراوان واسراف آن بود.

درهنگام تحریم قبل ازتحریم ایران بیشترین بشکه های نفت خودرابشکل تبادل کالاباکالاباچین وهندانجام داده بود.همواره دربازارایران کالاهای چینی وهمچنین برنج هندی وگوشت یخی فراوان بود.همچنین نرخ دلارهمه چیزرابه هم میریخت.

هندوستان اهل خوردن گوشت قرمزنبودوآن سمت ایران وکشورهای شیعه دست به دست میشد.

صرفه جویی مصرف هرگزرخ نمیدادچون فقط یک تن ماهی وپنیرسرجمع میشد20تا22500تومان ودرسی روزحجم زیادی پول لازم بودتاافرادگرسنه نمانند.

افرادزیادی بااین معضل یعنی نبودنقدینگی باسودکم ازبانک مواجه بودند.

بشکل کامل پول دربخش مسکن بابی کیفیت ساختن هدررفت داشت.پولهایی که ازبانک وام گرفته شده بوداگربرابربادوازده میلیارددلاربوداکنون شش میلیارددلاربودوخیلی افرادهم بی پول وگرسنه بودند.حزب های مختلف دربخش ساختمان سازی باعث بوجودآمدن احزاب ضدجمهوری اسلامی میشدند.درعین حال ضدپول پاشی هم بودندچیزی که ملت به آن هنگام انتخابات رای میدادند.عمده آنهاباعث وبانی فعالیت های فشل اقتصادی بودند.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Sadfghj اسلام تکس | پاسخ به شبهات وبلاگ سطح شهر فروشگاه فایل امیر33 فایل پرواز برای زندگی آگهی ترحیم دل نوشته سوالاتی که همیشه در آزمون جوشکاری e3 فنی حرفه ای می آید پایگاه خبری بخش مرکزی شهرستان کاشمر وبلاگ مخصوص مدیر مدرسه هدایت مجن